Test wiedzy

Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie

Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 8874 razy