Test z historii

Wojny z Rosją XVII w. i Powstanie Chmielnickiego.

Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 3849 razy