Test wiedzy

Polacy podczas II Wojny Światowej

Test o roli polaków jaką odegrali w trakcie II Wojny Światowej. Ziemie polskie, armie i bitwy, które toczyli Polacy podczas IIWŚ.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 47320 razy