Test wiedzy

Polska - test wiedzy geograficznej

Polska - środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Polski. Położenie Polski w Europie.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 12163 razy