Polska i świat w XII - XIV wieku test

Polska i świat w XII - XIV wieku, test z historii

Wyprawy krzyżowe Polska dzielnicowa Mongołowie Krzyżacy w Polsce Zjdenoczenie państwa polskiego Państwo Kazimierza Wielkiego

15 pytań Historia DDK