Test wiedzy

Polska i świat w XII - XIV wieku

Wyprawy krzyżowe Polska dzielnicowa Mongołowie Krzyżacy w Polsce Zjdenoczenie państwa polskiego Państwo Kazimierza Wielkiego
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2839 razy