Test: Polska i świat w XII - XIV wieku

Wyprawy krzyżowe Polska dzielnicowa Mongołowie Krzyżacy w Polsce Zjdenoczenie państwa polskiego Państwo Kazimierza Wielkiego

15 pytań Historia DDK
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.