Przeglądaj

klasa7historia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa7historia
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1092 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 33886 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12900 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
39 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13787 razy
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9424 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6068 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Świat na przełomie XIX i XX wieku, wybuch i przebieg I wojny światowej oraz odrodzenie się państwa polskiego.
36 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7940 razy
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
6 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1074 razy
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny światowej.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6862 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 564 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 865 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1123 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1884 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i zakończenie I wojny światowej.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 253 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1946 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1556 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 607 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Losy polskich emigrantów.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 912 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 29941 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1651 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1285 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1553 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rewolucja lutowa, okres dwuwładzy, rewolucja październikowa i powstanie ZSRS.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 825 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2362 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1989 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 423 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6006 razy
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 691 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska, wiosna ludów na terenach zaborów.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11277 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klas7 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1165 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}