OWIP Część 2 test

OWIP Część 2, test z prawa

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

20 pytań Prawo drakedakes