Test z prawa

OWIP Część 3

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 10274 razy