OWIP Część 3 test

OWIP Część 3, test z prawa

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

20 pytań Prawo drakedakes