OWIP Część 6 test

OWIP Część 6, test z prawa

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

20 pytań Prawo drakedakes