Test z prawa

OWIP Część 1

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 16325 razy