Test z prawa

OWIP Część 5

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 8049 razy