OWIP Część 4 test

OWIP Część 4, test z prawa

Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

20 pytań Prawo drakedakes