Testy oznaczone tagiem: sztuki

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #sztuki

REKLAMA
podaj nazwiska architektów obiektów przedstawionych na zdjęciu
Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.
Test przygotowujący do matury z historii sztuki o Cezanne, Gaugin, van Goghu i Toulouse-Lautrec. Brali udział w wystawach impresjonistów i Salonach Niezależnych.
Przeglądowy test z fowizmu. Najważniejsze dzieła i ich twórcy. Ogólne cechy kierunku i przedział czasowy.
kanon ze str historiasztuki.com.pl + detale arch/ cechy gotyku itp
krótki test z katedr francuskich do szybkiej powtórki. <br/>materiał ze studiów, pokrywa się w wielu miejscach z wymaganiami maturalnymi. zapraszam do komentowania.
Test przygotowany dla studenta WIT z konkretnego materiału podanego na zaliczenie.
Przygotowanie do matury z historii sztuki - pytania z zakresu Starożytna Grecja, Rzym, Egipt + kultura egejska i etruska.
Zestawienie pytań inspirowanych olimpiadą artystyczną.Nazwy własne piszemy wielką literą :)
REKLAMA
Historia sztuki Starożytność (Prehistoria- Rzym)
Zestawienie pytań inspirowanych olimpiadą artystyczną.Nazwy własne piszemy wielką literą :)
rozpoznaj świętych po ich atrybutach
klasycyzm - 85 pytań z obrazkami, poziom dość zaawansowany.
Podaj autora, obraz miejsce i technikę dzieł zaprezentowanych w teście. Zakres materiału: Barok i rokoko. Dobry zestaw do przygotowania do matury.
Test z malarstwa baroku- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę.
Test z malarstwa renesansu- sugeruję opcję mieszania pytań, ponieważ tworzę je przerabiając kolejno poszczególnych malarzy- co ułatwia naukę. Test promuje poprawną polszczyznę i wymaga odpowiedzi z zastosowaniem wielkich liter przy imionach, nazwiskach, czy nazwach własnych!
REKLAMA
Pytania w teście dotyczą malarstwa renesansowego we Włoszech. Czy znasz dzieło pokazane na obrazku?
Test inspirowany maturą z historii sztuki
Malarstwo renesansowego twórcy, freski, obrazy.
Powtórzenie dzieł rzeźbiarskich artysty renesansu: tytuły, data powstania, miejsce występowania
Witajcie test obejmuje pojęcia z zakresu historii sztuki. Opracowania haseł są zaczerpnięte z "Uniwersalnego leksykonu sztuki" wyd. MUZA SA. Niektóre również z wikipedii. Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać z małej litery, z dużej będą traktowane jako błąd.
Pytania z całego materiału ;)

Mogą się pojawić błędy techniczne w kilku pytaniach, ale mogłam tego zmienić.
REKLAMA
Odpowiedzi: małe litery, po przecinku, z odstępami, jeśli w pytaniu nie podano "imię i nazwisko" to w miejscu autor/architekt należy wpisać samo nazwisko. Ponadto nie należy się wściekać, jeśli wpisało się dobrą odpowiedź, a zaznaczyło ją jako niepoprawną, niestety taki urok tych testów.
Sztuka przedromańska - powtórzenie
Quiz z wiedzy o sztuce. Część II
Quiz z wiedzy o sztuce.
Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.
Starożytna Grecja - kanon
Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.
REKLAMA
Rozpoznanie najważniejszych budowli na podstawie obrazków
Architektura, malarstwo, rzeżba, dzieła sztuki e. prehistoryczne i starożytnej wg Kanonu dzieł do matury podstawowej z HS
sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyńska i bizantynizująca;
Test inspirowany pytaniami z konkursu wiedzy o sztuce i kulturze dla uczniów gimnazjów.
Przepraszam za niektóre obrazy które są mało widoczne w ,,rozpocznij naukę'',ale niestety nie udało się znaleźć większych .