Prawo - testy online

Testy i zadania ze znajomości prawa. Kodeks karny, prawo handlowe, prawo autorskie, prawo pracy i administracyjne.

REKLAMA
#prawo #podatki #prawopodatkowe #analizapodatkowa #hej
Zasadniczo źródłem pytań w teście jest książka J. Zimmermanna "Prawo administracyjne".
#prawo #administracyjne #administracja
Funkcje prawa
#funkcje #prawa #prawo
Gałęzie prawa
#galezie #prawa #prawo
#prawo #angielski #law #słówka
Zbiór pytań testowych na prawo jazdy w Kanadzie, prowincja Ontario. Język polski.
Przy niektórych pytaniach kilka odpowiedzi może być prawidłowych ale tylko jedna z nich będzie najlepsza i to ona będzie uznana za prawidłową.
#prawo #jazdy #w #kanadzie #po #polsku #kanadyjskie #testy #prawo #jazdy #tests #driving #license #canada
Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.
#kpa #kodekspostepowania #administracyjnego #prawo

Kpk

Kodeks postępowania karnego
#prawo #kpk
kpk część 2
#prawo #kodekspostepowaniakarnego #kpk
#paremie #prawnicze #prawo #studia
test dotyczy zagadnień związanych z prawem handlowym we Francji, Niemczech oraz w porządku anglosaskim - Anglia i USA, w porównaniu z Polskim Prawem Handlowym.
#prawohandlowe #handel #handelzagraniczny #prawomiedzynarodowe #prawomiedzynarodowehandlowe #prawo
część 2 testu
#prawohandlowe #handel #handelzagraniczny #prawomiedzynarodowe #prawomiedzynarodowehandlowe #prawo
część 3
#prawo #uek #handel #prawomiedzynarodowe #miedyznarodoweprawohandlowe
część 4
#prawo #uek #handel #prawomiedzynarodowe #miedyznarodoweprawohandlowe
część 5
#prawo #uek #handel #prawomiedzynarodowe #miedyznarodoweprawohandlowe
#prawohandlowe #handel #handelzagraniczny #prawomiedzynarodowe #prawomiedzynarodowehandlowe #prawo #uek

OWI

Test z Ochrony własności intelektualnej.
#owi #prawo #autorskie #ochrona #własności #intelektualnej
Kilka paremii łacińskich.
#paremie #lacinskie #lacina #rzym #prawo
Test z poprawek do konstytucji USA.
#konstytucja #usa #stanyzjednoczone #xixwiek #xviii #wiek #prawo #studia
#prawo #człowiek #
Prawo jego funkcje,Prawo polskie,gałęzie prawa
#prawo
Test z działu prawnego, zawiera wiedzę przydatna dla maturzystów z przedmiotu jakim jest WOS.

Proszę nie irytować się gdy odpowiedź będzie uznawana jako błędna- nie chodzi tu o nabijanie procentów !

Ważne by sprawdzić czy Wasze odpowiedzi są podobne do prawidłowych:)

Zapraszam do rozwiązania testu, w razie pojawienia się błędów proszę pisać:)
#prawo #wos #matura #test
Prawo administracyjne 6
#prawo #prawoadministracyjne
#sgh #ebiznes #prawo #prawoebiznesu
WSZIB
#prawo #prawoeuropejskie
WSZIB
#prawo #prawoeuropejskie
Test zawiera pytania z prawa gospodarczego.
#prawo #prawogospodarcze
#prawo #gospodarcze #zarzadzanie #mgr #uek
#prawo #prawogospodarcze
#prawo #prawogospodarcze
Pytania testowe na egzamin z prawa gospodarczego.
#prawo #prawogospodarcze
#prawo #prawomaterialne
Test z zakresu wiedzy nt prawa międzynarodowego publicznego. Ułożony na podstawie testów egzaminacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
#prawo #miedzynarodowe #publiczne #prawo #traktatow
#WOS; #prawo; #prawo #naturalne; #prawo #pozytywne
Test zawiera ponad 100 pytań dotyczących przepisów prawa pracy. Darmowy Test Prawo pracy w Memorizer.pl
#prawo #prawopracy
#prawo #uw
Sentencje łacińskie
#prawo #prawo #rzymskie #
#łacina #prawo #sentencje #zwroty
Unijne Prawo Gospodarcze Tadeusz Skoczny WZ UW
#upg #uw #wz #skoczny #unijne #prawo #gospodarcze
Sprawdż czy zdasz
#wos #polityka #prawo #konflikty #organziacje #matura #powtorka
Zagadnieniem testu jest prawo; funkcje, źródła oraz jego tworzenia. Test przygotowuje nas do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Na podstawie:
Juźwik Aleksander, Wiedza o Społeczeństwie Tablice, Warszawa 2007, s. 90-91
#WOS #Wiedza #o #Społeczeństwie #Prawo #Funkcje #prawa #WOS #Prawo #Źródła #prawa
Kilka pytań z wosu dla zaawansowanych :)
#wos #matura #powtórka #powtórzenie #polityka #prawo #sprawdź #odpowiedź #nauka #wiedza #o #spoleczeństwie
Pytania w teście dotyczą wykroczeń.
#prawo #wykroczenia #
#prawo #Polska #system #prawny
Test wiedzy o zamówieniach publicznych, pytania na egzamin z zamówień publicznych.
#zamowieniapubliczne #prawo
Łacińska terminologia prawnicza
#łacina #prawo #zwroty #wyrażenia #terminy #język #łaciński #skróty