Test z historii

Sentencje - prawo rzymskie

Sentencje łacińskie
Ilość pytań: 67 Rozwiązywany: 3298 razy