WoS  - Sprawdź czy zdasz! test

WoS - Sprawdź czy zdasz!, test z WOSu

Kilka pytań z wosu dla zaawansowanych :)

5 pytań WOS platynowa