Test z prawa

Kpk

Kodeks postępowania karnego
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 5295 razy