Test z łaciny, język łaciński

snetencje, zwroty łacińskie (prawo)

Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 1759 razy