Test wiedzy

Zwroty, wyrażenia, terminy, skróty

Łacińska terminologia prawnicza
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 3264 razy