Gałęzie prawa, test z WOSu

Gałęzie prawa Test maturalny z WOSu. Test składa się z 7 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Gałęzie prawa"

1) Reguluje stosunki między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych.Wywiera wpływ na prawo wewnętrzne państw.
2) Określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny zabronione
3) Podstawowymi źródłami tego prawa są ustawy konstytucyjne
4) Reguluje stosunki między pracodawcami a pracownikami określa ich prawa i obowiązki
5) Normuje stosunki majątkowe i niektóre niemajątkowe między osobami fizycznymi i prywatnymi
6) Są zasadami całego prawa w państwie w którym obowiązują
7) Reguluje organizacje i funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej a także ich relacje z obywatelami