Test z łaciny, język łaciński

Łacińska terminologia prawnicza; niektóre sentencje

Ilość pytań: 80 Rozwiązywany: 5257 razy