Powtórzenie: Powstanie listopadowe 2

Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.

Historia, powtórzenie. 14 pytań.

Podaj rok wybuchu powstania listopadowego
1830
Co miało być sygnałem do rozpoczęcia insurekcji?
pożar browaru na Solcu
Co zrobił Wielki Książę Konstanty w czasie ataku na Belweder?
ukrył się, następnie uciekł
Którzy generałowie zginęli w noc listopadową z rąk spiskowców?
S. Trembicki
I. A. Blumer
T. Siemiątkowski
M. Hauke
J. Nowicki
S. Potocki
Którego generała w noc listopadową zabito przez pomyłkę?
J. Nowickiego
W bitwie pod Olszynką Grochowską zginęło więcej
Rosjan
W której bitwie poważnie ranny został J. Chłopicki?
pod Grochowem
Kto po bitwie pod Grochowem objął stanowisko wodza naczelnego?
J. Skrzynecki
Kto dowodził oddziałami polskimi w bitwie pod Iganiami?
Prądzyński
Zaznacz bitwy wygrane przez Polaków
pod Dobrem
pod Białołęką
pod Wawrem
pod Stoczkiem
pod Dębem Wielkim
Zaznacz bitwy przegrane przez Polaków
obrona reduty Ordona
pod Ostrołęką
pod Mariampolem
pod Wronowem
Kto był ostatnim wodzem naczelnym powstania?
M. Rybiński
Jakie wydarzenie przedstawiono na obrazie?
Picture 12
wzięcie Arsenału
Podaj rok upadku powstania
1831

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.