Testy z historii Polski

Testy i materiały dotyczące historii Polski.

REKLAMA
Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Aleksandrze Jagielończyku. Daty, wydarzenia.
Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
Pytania dotyczą osób walczących o granice II Rzeczypospolitej.
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
Zakres materiału obejmuje lata 1944-1989.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
REKLAMA
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 5 testu.
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
Test zawiera pytania z najważniejszych dat średniowiecza. Doskonały do przygotowania się do matury. Sprawdź swoją znajomość dat.
Daty- historia polski.
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
REKLAMA
Od średniowiecza do pierwszej elekcji
Historia Polski - Rozbicie Dzielnicowe
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
Historia Polski - Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Historia Polski w trakcie II wojny światowej
Test zawiera pytania odnośnie historii Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Przygotowanie do Matury, II Wojna Światowa
Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
REKLAMA
Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Janie Olbrachcie. Daty, wydarzenia.
Wydarzenia z życia władców polskich Test z historii polski i dynastii Piastów.
Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
Test zawiera pytania o najważniejsze Polskie bitwy.
Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
Test zawiera pytania z dat bitew które toczyła Polska od początku swojego istnienia.
Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
Zestaw obejmuje szereg pytań na temat nazw różnych struktur i organizacji epoki PRL
REKLAMA
Test na temat lat 1976 - 1980. czas w ktorym wiele sie wydarzylo. Wtedy zaczela sie rodzic pierwsza mocna opozycja. Życzę miłego rozwiązywania. Komentarze mile widziane...
Zbiór wydarzeń z początków Polski ( Mieszko I oraz Bolesław Chrobry ). Sprawdzian wiedzy o początkach państwa polskiego.
Test obejmuje pytania z zakresu wydarzeń po II Wojnie Światowej.
Polska i świat w XII-XIV wieku- klasa 2 gimnazjum
Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
Polska za panowania dynastii Piastów
Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
Test zawiera pytania oodzyskanie niepodległości przez Polskę, walka o granicę zachodnią i wschodnią.
konstytucja marcowa, Polska w latach 1922-1926, reformy w Rzeczypospolitej
Test pozwalający świetnie przygotować się do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia takie jak: Podział Ziem Rzeczypospolitej, Księstwo Warszawskie, System Władz, Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym, Powstanie Listopadowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Powstanie Styczniowe, Autonomia Galicji, Uwłaszczenie chłopów, Prawo i Sąd pod zaborami, I wojna Światowa
REKLAMA
Pytania w teście dotyczą Polski przed wybuchem II Wojny Światowej
Test jedno- i wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę o historii Polski za panowania jej pierwszego króla, Bolesława Chrobrego.
Test dotyczy Polski z okresu panowania ostatnich królów z dynastii Jagiellonów. Unia lubelska. Pierwsze bezkrólewia.
Test zawiera pytania odnośnie powstań narodowo wyzwoleńczych w historii Polski
Test zawiera pytania o polskich powstaniach narodowych.
Ten test zawiera pytania dotyczące historii powstania listopadowego. Historia Polski.
Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
Ten test obejmuje wydarzenia z historii powstania styczniowego.
Ten test obejmuje wydarzenia z powstania styczniowego na poziomie ogólnym.
REKLAMA
Test zawiera pytania o rok nadania przywilejów szlacheckich.Podaj rok nadania przywileju .
Test sprawdzający na zasadzie: ja podaję skrót (w formie np.: ABC), odpowiadający wyjaśnia (w formie: Arbuz Banan Cytryna)
Sprawdź znajomość zagadnienia stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XVI wieku. Przygotuj się do sprawdzianu z historii.
Test zawiera pytania pomocne przy przygotowaniu do matury z historii. Historie Średniowiecznej Polski.
Rozwiąż test i sprawdź czy znasz portrety władców Polski z okresu średniowiecza. Pytania w teście o portrety i nagrobki królów.
Sprawdzian z historii z okresu XX lecia międzywojennego w Polsce i na Świecie.
Test zawiera pytania o wydarzenia z okresu walki o powstanie II Rzeczypospolitej.
Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
Test znajomości władców Polski i ich dokonań.
REKLAMA
Test o panowaniu poszczególnych władców.
Test zawiera pytania o zmiany terytorialne Rzeczpospolitej w okresie średniowiecza.
Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Zygmuncie I Starym. Daty, wydarzenia.