Testy z historii Polski

Testy i materiały dotyczące historii Polski.

REKLAMA

Aleksander Jagiellończyk

Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Aleksandrze Jagielończyku. Daty, wydarzenia.
#jagiellonczyk #aleksander #jagiellonowie #historiapolski #wladcypolski #krolowiepolski

Bitwy polskiego średniowiecza

Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
#daty #historiapolski #bitwy #sredniowiecze

Bitwy powstania listopadowego

Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
#powstanie #listopadowebitwy #daty #historiapolski #powstanielistopadowe

Bohaterowie walk o granice II Rzeczypospolitej

Pytania dotyczą osób walczących o granice II Rzeczypospolitej.
#iirp #historiapolski

Bolesław Chrobry

Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
#boleslawchrobry #historiapolski #daty #wladcypolski

Czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Zakres materiału obejmuje lata 1944-1989.
#prl #historiapolski

Daty - historia Polski Vad.

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. II

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. III

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. IV

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
#historiapolski #daty

Daty - historia Polski Vad. cz. V

Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 5 testu.
#historiadaty #historiapolski

Daty - najważniejsze wydarzenia w historii Polski 1795 - 1914

Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
#daty #polskaporozbiorowa #historiapolski

Daty - Odzyskanie Niepodległości 1914 - 1918

Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
#historiapolski #iws #odzyskanieniepodleglosci #daty

Daty - powstania narodowe

Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
#powstaniekosciuszkowskie #powstanielistopadowe #powstaniestyczniowe #historiapolski #daty

Daty - unie z Litwą i przywileje szlacheckie

Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
#daty #historiapolski #polskaobojganarodow #przywilejeszlacheckie

Daty - wojny w historii Polski

Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
#daty #historiapolski #wojny

Daty 03 - Najważniejsze daty średniowiecza (małe tablice)

Test zawiera pytania z najważniejszych dat średniowiecza. Doskonały do przygotowania się do matury. Sprawdź swoją znajomość dat.
#historiapolski #historiaswiata #sredniowiecze #maturazhistorii

Daty- historia polski

Daty- historia polski.
#historiapolski #daty

Dynastia Jagiellonów - daty, wydarzenia, pojęcia

Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #daty

Dynastia Piastów - daty, wydarzenia, pojęcia

Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
#maturazhistorii #piastowie #daty #historiapolski #sredniowiecze

Historia Polski

Od średniowiecza do pierwszej elekcji
#historiapolski #historiadaty

Historia Polski - nowożytność

#historia #historiapolski

Historia Polski 1138-1241

Historia Polski - Rozbicie Dzielnicowe
#historiapolski

Historia Polski 1370-1444

Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
#historia #historiapolski #daty

Historia Polski 1501 - 1572

Historia Polski - Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August
#historiapolski #aleksanderjagiellonczyk #zygmuntstary #zygmuntaugust

Historia Polski 1764-1787

Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
#historia #historiapolski #daty #stanistlawaugustponiatowski

Historia Śląska - średniowiecze

Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
#historia #historiapolski #daty #historiaslaska #slask

II wojna światowa - Polska

Historia Polski w trakcie II wojny światowej
#historiapolski #iiwojnaswiatowa #powstaniewarszawskie #ak #szareszeregi #historia #liceum

II Wojna Światowa- Powstanie Warszawskie, Polska w 1944

Test zawiera pytania odnośnie historii Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Przygotowanie do Matury, II Wojna Światowa
#powstaniewarszawskie #iiws #iiwojnaswiatowa #historiapolski #historiaeuropy

Jagiellonowie - Daty

Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
#jagiellonowie #daty #historiapolski

Jan Olbracht

Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Janie Olbrachcie. Daty, wydarzenia.
#jan #olbracht #jagiellonowie #historiapolski #wladcypolski

Królowie i książęta, wydarzenia, Piaści

Wydarzenia z życia władców polskich Test z historii polski i dynastii Piastów.
#dynastiapiastow #piastowie #historiapolski #sredniowiecze

Mieszko I

Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
#mieszkoi #historiapolski #daty

Mieszko I i Bolesław Chrobry

test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
#historiapolski #daty #mieszkoi #boleslawchrobty

Najważniejsze bitwy od średniowiecza do rozbiorów (włącznie)

Test zawiera pytania o najważniejsze Polskie bitwy.
#bitwy #historiapolski #maturazhistorii

Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. I

Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
#daty #historiapolski

Najważniejsze daty w dziejach Polski cz. III

Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
#daty #historiapolski

Najważniejsze polskie bitwy

Test zawiera pytania z dat bitew które toczyła Polska od początku swojego istnienia.
#bitwy #historiapolski

Od Piastów do Jagiellonów

Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
#piastowie #jagiellonowie #historiapolski #sredniowiecze #sredniowiecznapolska

Organizacje w epoce PRL

Zestaw obejmuje szereg pytań na temat nazw różnych struktur i organizacji epoki PRL
#historiapolski #prl

Pierwsze organizacje opozycyjne powstałe za PRL

Test na temat lat 1976 - 1980. czas w ktorym wiele sie wydarzylo. Wtedy zaczela sie rodzic pierwsza mocna opozycja. Życzę miłego rozwiązywania. Komentarze mile widziane...
#prl #opozycja #historiapolski

Początki państwa Polskiego

Zbiór wydarzeń z początków Polski ( Mieszko I oraz Bolesław Chrobry ). Sprawdzian wiedzy o początkach państwa polskiego.
#poczatkipanstwapolskiego #historiapolski

Polska i Świat po II Wojnie Światowej

Test obejmuje pytania z zakresu wydarzeń po II Wojnie Światowej.
#historiapolski #historiaswiata #iiws #poiiws

Polska i świat w XII-XIV wieku- daty

Polska i świat w XII-XIV wieku- klasa 2 gimnazjum
#historiapolski #historiaswiata #sredniowiecze

Polska Jagiellonów - daty

Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #sredniowiecze #daty

Polska Piastów

Polska za panowania dynastii Piastów
#historiapolski #sredniowiecze #piastowie #dynastiapiastow

Polska Piastów - daty

Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
#historiapolski #piastowie #daty

Polska początek wieku XX

Test zawiera pytania oodzyskanie niepodległości przez Polskę, walka o granicę zachodnią i wschodnią.
#historiapolski #maturazhistorii #xxw

Polska początek wieku XX (1922-1926)

konstytucja marcowa, Polska w latach 1922-1926, reformy w Rzeczypospolitej
#xxw #historiapolski #iirp

Polska w dobie rozbiorów

Test pozwalający świetnie przygotować się do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia takie jak: Podział Ziem Rzeczypospolitej, Księstwo Warszawskie, System Władz, Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym, Powstanie Listopadowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Powstanie Styczniowe, Autonomia Galicji, Uwłaszczenie chłopów, Prawo i Sąd pod zaborami, I wojna Światowa
#historiapolski #krolestwo #polska #powstanielistopadowe

Polska w obliczu groźby wojny

Pytania w teście dotyczą Polski przed wybuchem II Wojny Światowej
#historiapolski #nowozytnosc

Polska w XVIII wieku. Polityka Rosji w stosunku do Polski w XVIII wieku

#historiapolski #xviiiw

Polska za Bolesława Chrobrego

Test jedno- i wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę o historii Polski za panowania jej pierwszego króla, Bolesława Chrobrego.
#historiapolski #boleslawchrobry #wladcypolski

Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.

Test dotyczy Polski z okresu panowania ostatnich królów z dynastii Jagiellonów. Unia lubelska. Pierwsze bezkrólewia.
#jagiellonowie #historiapolski #unialubelska

Polskie powstania narodowo wyzwoleńcze

Test zawiera pytania odnośnie powstań narodowo wyzwoleńczych w historii Polski
#powstaniestyczniowe #powstanielistopadowe #historiapolski

Polskie powstania narodowowyzwoleńcze

Test zawiera pytania o polskich powstaniach narodowych.
#poswtania #historiapolski #powstanianarodowe

Powstanie Listopadowe 1

Ten test zawiera pytania dotyczące historii powstania listopadowego. Historia Polski.
#historiapolski #powstanielistopadowe

Powstanie listopadowe 2

Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
#historiapolski #powstanielistopadowe

Powstanie styczniowe

Ten test obejmuje wydarzenia z historii powstania styczniowego.
#historiapolski #powstaniestyczniowe

Powstanie styczniowe - daty i bitwy

Ten test obejmuje wydarzenia z powstania styczniowego na poziomie ogólnym.
#powstaniestyczniowe #historiapolski

Przywileje nadawane przez władców Polski

Test zawiera pytania o rok nadania przywilejów szlacheckich.Podaj rok nadania przywileju .
#przywilejeszlacheckie #historiapolski

Solidarność: 1970-1981 - organizacje, partie polityczne, stowarzyszenia itd.

Test sprawdzający na zasadzie: ja podaję skrót (w formie np.: ABC), odpowiadający wyjaśnia (w formie: Arbuz Banan Cytryna)
#solidarnosc #1981 #1970 #skroty #partie #polityka #historiapolski #opozycja

Stosunki Polsko-Krzyżackie, daty

Sprawdź znajomość zagadnienia stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XVI wieku. Przygotuj się do sprawdzianu z historii.
#historiapolski #maturazhistorii #krzyzacy

Średniowiecze w Polsce

Test zawiera pytania pomocne przy przygotowaniu do matury z historii. Historie Średniowiecznej Polski.
#sredniowiecze #historiapolski #maturazhistorii

średniowieczni władcy polski(portrety i nagrobki)

Rozwiąż test i sprawdź czy znasz portrety władców Polski z okresu średniowiecza. Pytania w teście o portrety i nagrobki królów.
#wladcypolski #sredniowiecze #historiapolski

Świat między wojnami

Sprawdzian z historii z okresu XX lecia międzywojennego w Polsce i na Świecie.
#xxleciemiedzywojenne #historiaswiata #historiapolski

Walka o granice II RP

Test zawiera pytania o wydarzenia z okresu walki o powstanie II Rzeczypospolitej.
#iirp #historiapolski

Ważniejsze daty z historii Polski

Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
#historiapolski #daty

Wielka Emigracja

Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
#wielkaemigracja #xixw #historiapolski

Władcy Polski historia

Test znajomości władców Polski i ich dokonań.
#historiapolski #historia #wladcy #krolowie

Władcy Polski test

Test o panowaniu poszczególnych władców.
#historiapolski #krolowiepolski #wladcypolski

Wydarzenia w Polsce - Daty

Daty dotyczące wydarzeń w Polsce w różnych okresach.
#historiapolski #daty #datyhistoriaposlki

Zmiany terytorialne Polski w średniowieczu

Test zawiera pytania o zmiany terytorialne Rzeczpospolitej w okresie średniowiecza.
#historiapolski #sredniowiecze

Zygmunt I Stary

Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Zygmuncie I Starym. Daty, wydarzenia.
#zygmuntstary #jagiellonowie #historiapolski #wladcypolski