Przeglądaj

klasa5historia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa5historia
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11788 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podboje arabskie i początki islamu.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12446 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie i upadek Cesarstwa bizantyjskiego, rządy Justyniana I Wielkiego.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6388 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6822 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3513 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1953 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11983 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7401 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Dorobek kulturowy starożytnych Rzymian.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6644 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Życie i obowiązki średniowiecznego rycerstwa.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5253 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21044 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5.
31 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 202049 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 153381 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.
24 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 106782 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 5, dział 3 - Starożytny rzym
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 51037 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Bizancjum, rozwój krajów arabskich, Królestwo Franków i jego podział. Walka kościoła z cesarstwem i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej.
26 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 37881 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. System feudalny, podział społeczeństwa średniowiecznego. Duchowieństwo i rola kościoła w średniowiecznej Europie. Sztuka i architektura średniowiecza.
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 63373 razy
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7610 razy
Sprawdzian z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6943 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rozłam chrześcijaństwa, wielka schizma wschodnia, spór między papiestwem a cesarstwem.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4975 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rola i znaczenie kościoła, życie osób duchownych w średniowieczu. Historia i rozwój zakonów.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5297 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Polska w XI wieku. Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7421 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
15 pytań | Autor: Aloszek | Rozwiązywany 37190 razy
Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata, przeznaczony dla klasy 5 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6814 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Mieszko I, historia powstania państwa polskiego, chrzest polski i ekspansja państwa Piastów.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1403 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8388 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Królestwo Franków i jego późniejszy podział.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4355 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4384 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie chrześcijaństwa i jego wpływ na dzieje Rzymu.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4545 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4081 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podział państwa przez Bolesława Krzywoustego, jego skutki. Przybycie Krzyżaków na ziemie polskie.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3816 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rządy Bolesława Krzywoustego i jego testament.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11001 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2174 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Anulae | Rozwiązywany 46544 razy
Z podręcznika"Wczoraj i Dziś"
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7035 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Hołd lenny, system feudalny i społeczeństwo średniowiecza.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3855 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Sztuka, architektura i ich rola w okresie średniowiecza.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8002 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grody, osady, mieszczanie i cechy rzemieślnicze. Funkcjonowanie osad ludzkich w epoce średniowiecza.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3048 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Koniec dynastii Piastów, unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10895 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie Rzymu i funkcjonowanie rzymskiej republiki.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 36285 razy
Historia starożytnego Egiptu, test wiedzy dla klasy 5 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 14881 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5871 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Walki o Ziemię Świętą i ich skutki.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 16003 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Ludność terenów Polski przed pojawieniem się Słowian. Okres rozwoju plemion słowiańskich i pojawienie się Polan.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2880 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Władysław Łokietek i jego rola w złączeniu dzielnic i odbudowie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8519 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Prehistoria, ludy zbieracko-łowieckie i pierwsze ludzkie osady.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6015 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rzym w I wieku n.e., funkcjonowanie w Wiecznym Mieście.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}