Test z historii

Zjednoczenie Polski

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Władysław Łokietek i jego rola w złączeniu dzielnic i odbudowie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 2875 razy