Test z historii

Bizancjum w czasach świetności

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie i upadek Cesarstwa bizantyjskiego, rządy Justyniana I Wielkiego.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 12223 razy