Test z historii

Wyprawy krzyżowe

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Walki o Ziemię Świętą i ich skutki.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 3274 razy