Test z historii

Zanim powstała Polska

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Ludność terenów Polski przed pojawieniem się Słowian. Okres rozwoju plemion słowiańskich i pojawienie się Polan.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 16268 razy