Mezopotamia test

Mezopotamia, test z historii

Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata. Poziom rozszerzony.

10 pytań Historia Aloszek