Test z historii

Średniowieczne miasto i wieś

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grody, osady, mieszczanie i cechy rzemieślnicze. Funkcjonowanie osad ludzkich w epoce średniowiecza.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7344 razy