Przeglądaj

klasa1historia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa1historia
18 pytań | Autor: karcio23 | Rozwiązywany 9112 razy
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2305 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Pierwotny ustrój Aten, instytucje demokracji ateńskiej.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1808 razy
Test z rozdziału "Cywilizacja egipska" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
26 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1744 razy
Test z rozdziału "Cywilizacjie Indii i Chin" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3088 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych Greków
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2767 razy
Test z rozdziału "Inne cywilizacje Bliskiego Wschodu" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2455 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych cywilizacji Izraela, Fenicjan, Chin i Indii.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 17817 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
63 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 119874 razy
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
42 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 213 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Cesarstwo bizantyjskie, narodziny islamu i podboje Arabów, upadek Imperium Rzymskiego i jego następstwa, Imperium Karola Wielkiego, czasy Ottonów, feudalizm i społeczeństwo stanowe, pierwsze państwa Słowian.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 564 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Początki państwa polskiego, panowanie Bolesława Chrobrego, kryzys monarchii Piastów, od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego i Testament Bolesława Krzywoustego. Przygotowane na podstawie podręcznika "Poznać przeszłość 1"
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12735 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Między cesarstwem a papiestwem, wyprawy krzyżowe, najazdy mongolskie, wieś i miasto w średniowieczu, kościół w średniowieczu, kultura średniowiecznej Europy i Europa późnego średniowiecza.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 208 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy. Zagadnienia: Polska dzielnicowa, odbudowa Królestwa Polskiego, Polska za Kazimierza Wielkiego, od Andegawenów do Jagiellonów, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia i kultura Polski średniowiecznej. Opracowano na podstawie podręcznika Poznać przeszłośc 1.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1467 razy
Test z rozdziału "Najstarsze dzieje Grecji" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2147 razy
Test z rozdziału "Prehistoria" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10702 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2677 razy
Poziom podstawowy. Test z rozdziału "Sparta" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1129 razy
Test z rozdziału "Świat poleis" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1492 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Perskie podboje, powstanie greckie w Azji Mniejszej, pokój grecko-perski.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6190 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres prehistorii, rewolucja neolityczna, pierwsze ludzkie osady i narzędzia.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9273 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnego Egiptu.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}