Przeglądaj

Historia, Liceum - poziom podstawowy

Sprawdziany i testy z historii dla liceum na poziomie podstawowym.
18 pytań | Autor: karcio23 | Rozwiązywany 9197 razy
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2361 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Pierwotny ustrój Aten, instytucje demokracji ateńskiej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9589 razy
Test z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 52 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 24 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 26 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3150 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych Greków
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 19 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2514 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych cywilizacji Izraela, Fenicjan, Chin i Indii.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 18013 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
63 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 120294 razy
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 28054 razy
Test z historii sprawdzający wiedzę na temat starożytnego Rzymu.
42 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 445 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Cesarstwo bizantyjskie, narodziny islamu i podboje Arabów, upadek Imperium Rzymskiego i jego następstwa, Imperium Karola Wielkiego, czasy Ottonów, feudalizm i społeczeństwo stanowe, pierwsze państwa Słowian.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1005 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Początki państwa polskiego, panowanie Bolesława Chrobrego, kryzys monarchii Piastów, od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego i Testament Bolesława Krzywoustego. Przygotowane na podstawie podręcznika "Poznać przeszłość 1"
47 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13497 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Między cesarstwem a papiestwem, wyprawy krzyżowe, najazdy mongolskie, wieś i miasto w średniowieczu, kościół w średniowieczu, kultura średniowiecznej Europy i Europa późnego średniowiecza.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 667 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy. Zagadnienia: Polska dzielnicowa, odbudowa Królestwa Polskiego, Polska za Kazimierza Wielkiego, od Andegawenów do Jagiellonów, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia i kultura Polski średniowiecznej. Opracowano na podstawie podręcznika Poznać przeszłośc 1.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4936 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 31 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 29 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 508 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 31 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla kasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1306 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla 1 klasy liceum.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 42 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 30 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 22 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 24 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 17 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 28 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2153 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 49 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6815 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 22 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21236 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4922 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
23 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 14302 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
40 pytań | Autor: koteł | Rozwiązywany 113254 razy
Test "Początki średniowiecza" zawiera pytania z historii dotyczące dat i wydarzeń wczesnego średniowiecza.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 36 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10889 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2784 razy
Poziom podstawowy. Test z rozdziału "Sparta" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9452 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnego Egiptu.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 40 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 20 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1550 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Perskie podboje, powstanie greckie w Azji Mniejszej, pokój grecko-perski.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 25 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6413 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres prehistorii, rewolucja neolityczna, pierwsze ludzkie osady i narzędzia.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}