Pytania i odpowiedzi

Historia Śląska - średniowiecze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1498 razy
Pytanie 1
W którym roku Mieszko I przyłączył Śląsk do swojego państwa?
990
Pytanie 2
W którym roku utworzono biskupstwo wrocławskie?
1000
Pytanie 3
Jak miał na imię pierwszy biskup wrocławski?
Jan
Pytanie 4
Przyłączenie lewobrzeżnego Śląska do Czech po najeździe księcia Brzetysława I.
1039
Pytanie 5
Odzyskanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela.
1050
Pytanie 6
W którym roku odbył się zjazd w Kwedlinburgu, na którym cesarz Henryk III potwierdził posiadanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela?
1054
Pytanie 7
W którym roku miała miejsce interwencja Brzetysława II w obronie praw Zbigniewa, syna Władysława Hermana i przyznanie mu Śląska?
1093
Pytanie 8
W którym roku odbył się najazd cesarza Henryka V na Śląsk (bitwa pod Głogowem)?
1109
Pytanie 9
W którym roku zawarto pokój w Kłodzku między Sobiesławem czeskim a Bolesławem Krzywoustym?
1137
Pytanie 10
Który syn Bolesława Krzywoustego otrzymał Śląsk po jego śmierci w 1138 r.?
Władysław II
Pytanie 11
Jak miał na imię palatyn księcia Władysława II, fundator wielu kościołów i klasztorów na Śląsku, został oślepiony i odcięto mu język za przyłączenie się do buntu juniorów?
Piotr Włostowic
Pytanie 12
Jak mieli na imię synowie Władysława II Wygnańca, którzy wrócili na Śląsk w 1163 r.?
Bolesław, Mieszko
Pytanie 13
Kto był ojcem Henryka I Brodatego?
Bolesław I Wysoki
Pytanie 14
Henryk Brodaty wyruszył na krucjatę do Prus ze swoim rycerstwem. W jakich latach miała ona miejsce?
1222-1223
Pytanie 15
Jakie miasto jako pierwsze na Śląsku zostało lokowane na prawie niemieckim?
Złotoryja