Strona 1

Historia Śląska - średniowiecze

Pytanie 1
W którym roku Mieszko I przyłączył Śląsk do swojego państwa?
Pytanie 2
W którym roku utworzono biskupstwo wrocławskie?
Pytanie 3
Jak miał na imię pierwszy biskup wrocławski?
Pytanie 4
Przyłączenie lewobrzeżnego Śląska do Czech po najeździe księcia Brzetysława I.
Pytanie 5
Odzyskanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela.
Pytanie 6
W którym roku odbył się zjazd w Kwedlinburgu, na którym cesarz Henryk III potwierdził posiadanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela?