Fiszki

Historia Śląska - średniowiecze

Test w formie fiszek Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1498 razy
W którym roku Mieszko I przyłączył Śląsk do swojego państwa?
990
W którym roku utworzono biskupstwo wrocławskie?
1000
Jak miał na imię pierwszy biskup wrocławski?
Jan
Przyłączenie lewobrzeżnego Śląska do Czech po najeździe księcia Brzetysława I.
1039
Odzyskanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela.
1050
W którym roku odbył się zjazd w Kwedlinburgu, na którym cesarz Henryk III potwierdził posiadanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela?
1054
W którym roku miała miejsce interwencja Brzetysława II w obronie praw Zbigniewa, syna Władysława Hermana i przyznanie mu Śląska?
1093
W którym roku odbył się najazd cesarza Henryka V na Śląsk (bitwa pod Głogowem)?
1109
W którym roku zawarto pokój w Kłodzku między Sobiesławem czeskim a Bolesławem Krzywoustym?
1137
Który syn Bolesława Krzywoustego otrzymał Śląsk po jego śmierci w 1138 r.?
Mieszko III Stary
Henryk
Bolesław IV Kędzierzawy
Władysław II
Władysław II
Jak miał na imię palatyn księcia Władysława II, fundator wielu kościołów i klasztorów na Śląsku, został oślepiony i odcięto mu język za przyłączenie się do buntu juniorów?
Piotr Włostowic
Jak mieli na imię synowie Władysława II Wygnańca, którzy wrócili na Śląsk w 1163 r.?
Bolesław, Mieszko, Konrad
Bolesław, Władysław, Konrad
Bolesław, Mieszko
Władysław, Mieszko
Bolesław, Mieszko
Kto był ojcem Henryka I Brodatego?
Bolesław I Wysoki
Henryk Brodaty wyruszył na krucjatę do Prus ze swoim rycerstwem. W jakich latach miała ona miejsce?
1222-1223
Jakie miasto jako pierwsze na Śląsku zostało lokowane na prawie niemieckim?
Lwówek Śląski
Wrocław
Środa Śląska
Złotoryja
Złotoryja