Przeglądaj

XIX wiek - Testy

Testy i materiały dotyczące wydarzeń z XIX wieku.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3228 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 41130 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
39 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 31310 razy
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 23748 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2262 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2905 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6232 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
22 pytań | Autor: yukarri | Rozwiązywany 39437 razy
Zwołanie Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5086 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7971 razy
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
52 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 8009 razy
Test zawiera pytania z historii XIX wieku, czasów napoleońskich.
18 pytań | Autor: Kasztanka | Rozwiązywany 1681 razy
Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum
20 pytań | Autor: arkadjusz | Rozwiązywany 3230 razy
52 pytań | Autor: historiasztuki | Rozwiązywany 5582 razy
Test z terminologii XIX wieku, pomocny przy nauce do egzaminu maturalnego z historii sztuki. Pojęcia, które pojawią się w teście:afisz, akademickie finis, akademizm, akwaforta, akwarela, akwatinta, antykizacja, arkada, belweder, biedermeier, cloisonizm, dwór, dywizjonizm, eklektyzm, empire, fin de siècle, glorietta, grafika, grande tour, gwasz, historyzm, impast, kicz, kolumna, kontur, kordegarda, lamus, lapidarium, linearyzm, linoryt, litografia, ludomania, łuk triumfalny, modernizm, muzeum, neoklasycyzm, palladianizm, pieriedwieżnicy, plener, pointylizm, prerafaelici, rogatka, Salon, Salon Odrzuconych, sos monachijski, styl Adamów, styl empire, styl Ludwika XVI, symbolizm, symbolizm syntetyczny, syntetyzm, szkoła z Pont-Aven, wielki porządek.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}