Przeglądaj

XIX wiek - Testy

Testy i materiały dotyczące wydarzeń z XIX wieku.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3072 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 40788 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
39 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 30970 razy
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 22801 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2169 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2797 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5994 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
22 pytań | Autor: yukarri | Rozwiązywany 39157 razy
Zwołanie Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4535 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7875 razy
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
52 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 7655 razy
Test zawiera pytania z historii XIX wieku, czasów napoleońskich.
18 pytań | Autor: Kasztanka | Rozwiązywany 1610 razy
Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec - XIXw.
Polityka Otto von Bismarcka
historia- liceum
20 pytań | Autor: arkadjusz | Rozwiązywany 3128 razy
52 pytań | Autor: historiasztuki | Rozwiązywany 5368 razy
Test z terminologii XIX wieku, pomocny przy nauce do egzaminu maturalnego z historii sztuki. Pojęcia, które pojawią się w teście:afisz, akademickie finis, akademizm, akwaforta, akwarela, akwatinta, antykizacja, arkada, belweder, biedermeier, cloisonizm, dwór, dywizjonizm, eklektyzm, empire, fin de siècle, glorietta, grafika, grande tour, gwasz, historyzm, impast, kicz, kolumna, kontur, kordegarda, lamus, lapidarium, linearyzm, linoryt, litografia, ludomania, łuk triumfalny, modernizm, muzeum, neoklasycyzm, palladianizm, pieriedwieżnicy, plener, pointylizm, prerafaelici, rogatka, Salon, Salon Odrzuconych, sos monachijski, styl Adamów, styl empire, styl Ludwika XVI, symbolizm, symbolizm syntetyczny, syntetyzm, szkoła z Pont-Aven, wielki porządek.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}