Przeglądaj

XX wiek - Testy

Testy i materiały dotyczące wydarzeń z XX wieku.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3163 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 23308 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
36 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 14160 razy
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
6 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2379 razy
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny światowej.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2228 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2858 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2031 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Przemiany kulturowe, pacyfizm, walka z segregacją rasową i terroryzm polityczny.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3862 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rewolucja lutowa, okres dwuwładzy, rewolucja październikowa i powstanie ZSRS.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4975 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Sytuacja na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wydarzenia przed wybuchem I wojny światowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5257 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Życie w państwach bloku wschodniego, śmierć Stalina i powstanie na Węgrzech.
27 pytań | Autor: minika13 | Rozwiązywany 2586 razy
jw.
52 pytań | Autor: maialene | Rozwiązywany 5077 razy
architektura , rzeźba, styl blob, realizm socjalistyczne, architektura-monumentalizm, polska
25 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2424 razy
Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
41 pytań | Autor: groszek007 | Rozwiązywany 2178 razy
Test zawiera pytania oodzyskanie niepodległości przez Polskę, walka o granicę zachodnią i wschodnią.
24 pytań | Autor: groszek007 | Rozwiązywany 1635 razy
konstytucja marcowa, Polska w latach 1922-1926, reformy w Rzeczypospolitej

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}