Powtórzenie: Budowa atomu i wiązania

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.

Chemia, Gimnazjum.

Elektrony walencyjne to:
Elektrony ostatniej powłoki
Izotopy różnią się:
liczbą neutronów w jądrze
Umowny zapis przedstawiający rozkład elektronów na powłokach to...elektronowa.
konfiguracja
Masa atomowa to:
suma protonów i neutronów w jądrze
Liczba atomowa to:
liczba protonów w jądrze
Najlżejszy w atomie jest
elektron
Jednostkowy ładunek dodatni w atomie posiada:
proton
Jon o ładunku ujemnym to:
anion
Założenia teorii atomistycznej Daltona:
atom wykazuje kulisty kształt
atom jest najmniejszą częścią pierwiastka
atomy łączą się w cząsteczki
atomy tych samych pierwiastków mają ten sam rozmiar i tę samą masę
Cząsteczki elementarne to:
elektrony, protony i neutrony
Elektrony poruszają się w różnej odległości od jądra tworząc...elektronowe.
powłoki
Izotopy mają:
taką samą liczbę atomową, ale różną masą atomową
Wybierz trwałe izotopy wodoru:
deuter
prot
Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
polimeryzacja
Zdolność atomów do przyciągania elektronów to:
elektroujemność
Wiązania...powstają w wyniku przekazywania elektronów z jednego atomu do drugiego.
jonowe
Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu
spolaryzowane

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Budowa atomu i wiązania".

budowa atomu

powtórzenie wiadomości
Chemia, Gimnazjum
4

Budowa atomu

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Chemia, Gimnazjum
12
#chemia #budowaatomu #atom #jadroatomowe #protony #neutrony #elektrony #elektrony #walencyjne #liczbaatomowa #liczbamasowa #pierwiastek #chemiczny.

Wartościowość i wiązania

O wiązaniach w cząsteczkach i o wartościowości.
Chemia, Gimnazjum
15
#Chemia: #wiązania; #wartościowość

Chemia wiązania

dla klasy 2 gm / 7 podstawówki
Chemia, Gimnazjum
13
#chemia #wiazania #2gm #7sp

Wiązania kowalencyjne jonowe

elektroujemnosc elektrododatnosc spolaryzowany
Chemia, Ogólny
5