Budowa atomu i wiązania, fiszki z chemii

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.

Fiszki, Chemia, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu
jonowe
atomowe/niespolaryzowane
spolaryzowane
Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu
jonowe
atomowe/niespolaryzowane
spolaryzowane
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Izotopy mają:
różną liczbą atomową i różną masę atomową
taką samą liczbę atomową, ale różną masą atomową
takie same jądra
taką samą masę atomową, ale różna liczbę atomowa
Izotopy mają:
różną liczbą atomową i różną masę atomową
taką samą liczbę atomową, ale różną masą atomową
takie same jądra
taką samą masę atomową, ale różna liczbę atomowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jon o ładunku ujemnym to:
anion
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jednostkowy ładunek dodatni w atomie posiada:
proton
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wiązania...powstają w wyniku przekazywania elektronów z jednego atomu do drugiego.
jonowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zdolność atomów do przyciągania elektronów to:
elektroujemność
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony poruszają się w różnej odległości od jądra tworząc...elektronowe.
powłoki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cząsteczki elementarne to:
neutrony
protony i neutrony
elektrony
elektrony, protony i neutrony
Cząsteczki elementarne to:
neutrony
protony i neutrony
elektrony
elektrony, protony i neutrony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Izotopy różnią się:
liczbą neutronów w jądrze
liczbą elektronów na powłokach
liczbą protonów w jądrze
Izotopy różnią się:
liczbą neutronów w jądrze
liczbą elektronów na powłokach
liczbą protonów w jądrze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najlżejszy w atomie jest
neutron
proton
elektron
Najlżejszy w atomie jest
neutron
proton
elektron
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Masa atomowa to:
masa atomu w unitach
suma protonów i neutronów w jądrze
masa atomu w gramach
suma wszystkich cząstek elementarnych
liczba protonów w jądrze
Masa atomowa to:
masa atomu w unitach
suma protonów i neutronów w jądrze
masa atomu w gramach
suma wszystkich cząstek elementarnych
liczba protonów w jądrze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Umowny zapis przedstawiający rozkład elektronów na powłokach to...elektronowa.
konfiguracja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz trwałe izotopy wodoru:
deuter
prot
tryt
Wybierz trwałe izotopy wodoru:
deuter
prot
tryt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Założenia teorii atomistycznej Daltona:
atom jest elektrycznie obojętny
atomy łączą się w cząsteczki
jądra atomów mają możliwość wytwarzania wiązań
atom jest najmniejszą częścią pierwiastka
atom wykazuje kulisty kształt
atomy tych samych pierwiastków mają ten sam rozmiar i tę samą masę
Założenia teorii atomistycznej Daltona:
atom jest elektrycznie obojętny
atomy łączą się w cząsteczki
jądra atomów mają możliwość wytwarzania wiązań
atom jest najmniejszą częścią pierwiastka
atom wykazuje kulisty kształt
atomy tych samych pierwiastków mają ten sam rozmiar i tę samą masę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony walencyjne to:
elektrony pierwszej powłoki
wszystkie elektrony
Elektrony ostatniej powłoki
Elektrony walencyjne to:
elektrony pierwszej powłoki
wszystkie elektrony
Elektrony ostatniej powłoki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
sedymentacja
sublimacja
jonizacja
polimeryzacja
Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
sedymentacja
sublimacja
jonizacja
polimeryzacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Liczba atomowa to:
suma cząstek elementarnych
liczba neutronów w jądrze
liczba protonów w jądrze
suma protonów i neutronów w jądrze
Liczba atomowa to:
suma cząstek elementarnych
liczba neutronów w jądrze
liczba protonów w jądrze
suma protonów i neutronów w jądrze