Budowa atomu i wiązania, fiszki z chemii

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.

Fiszki, Chemia, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Umowny zapis przedstawiający rozkład elektronów na powłokach to...elektronowa.
konfiguracja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Izotopy mają:
takie same jądra
taką samą liczbę atomową, ale różną masą atomową
taką samą masę atomową, ale różna liczbę atomowa
różną liczbą atomową i różną masę atomową
Izotopy mają:
takie same jądra
taką samą liczbę atomową, ale różną masą atomową
taką samą masę atomową, ale różna liczbę atomowa
różną liczbą atomową i różną masę atomową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najlżejszy w atomie jest
neutron
elektron
proton
Najlżejszy w atomie jest
neutron
elektron
proton
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz trwałe izotopy wodoru:
prot
deuter
tryt
Wybierz trwałe izotopy wodoru:
prot
deuter
tryt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Masa atomowa to:
suma wszystkich cząstek elementarnych
suma protonów i neutronów w jądrze
liczba protonów w jądrze
masa atomu w unitach
masa atomu w gramach
Masa atomowa to:
suma wszystkich cząstek elementarnych
suma protonów i neutronów w jądrze
liczba protonów w jądrze
masa atomu w unitach
masa atomu w gramach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Liczba atomowa to:
liczba protonów w jądrze
suma cząstek elementarnych
suma protonów i neutronów w jądrze
liczba neutronów w jądrze
Liczba atomowa to:
liczba protonów w jądrze
suma cząstek elementarnych
suma protonów i neutronów w jądrze
liczba neutronów w jądrze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wiązania...powstają w wyniku przekazywania elektronów z jednego atomu do drugiego.
jonowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu
spolaryzowane
atomowe/niespolaryzowane
jonowe
Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu
spolaryzowane
atomowe/niespolaryzowane
jonowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jon o ładunku ujemnym to:
anion
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony walencyjne to:
Elektrony ostatniej powłoki
elektrony pierwszej powłoki
wszystkie elektrony
Elektrony walencyjne to:
Elektrony ostatniej powłoki
elektrony pierwszej powłoki
wszystkie elektrony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cząsteczki elementarne to:
neutrony
protony i neutrony
elektrony, protony i neutrony
elektrony
Cząsteczki elementarne to:
neutrony
protony i neutrony
elektrony, protony i neutrony
elektrony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zdolność atomów do przyciągania elektronów to:
elektroujemność
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Izotopy różnią się:
liczbą neutronów w jądrze
liczbą protonów w jądrze
liczbą elektronów na powłokach
Izotopy różnią się:
liczbą neutronów w jądrze
liczbą protonów w jądrze
liczbą elektronów na powłokach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Założenia teorii atomistycznej Daltona:
atomy łączą się w cząsteczki
jądra atomów mają możliwość wytwarzania wiązań
atom jest najmniejszą częścią pierwiastka
atom jest elektrycznie obojętny
atomy tych samych pierwiastków mają ten sam rozmiar i tę samą masę
atom wykazuje kulisty kształt
Założenia teorii atomistycznej Daltona:
atomy łączą się w cząsteczki
jądra atomów mają możliwość wytwarzania wiązań
atom jest najmniejszą częścią pierwiastka
atom jest elektrycznie obojętny
atomy tych samych pierwiastków mają ten sam rozmiar i tę samą masę
atom wykazuje kulisty kształt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony poruszają się w różnej odległości od jądra tworząc...elektronowe.
powłoki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
jonizacja
sedymentacja
polimeryzacja
sublimacja
Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
jonizacja
sedymentacja
polimeryzacja
sublimacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jednostkowy ładunek dodatni w atomie posiada:
proton