Biblia zagadnienia, test z historii

Test związany z zagadnieniami Biblii Test dla szkoły podstawowej z historii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biblia zagadnienia"

1) Greckie słowo biblia oznacza "księgi"
2) Pięcioksiąg Mojżesza powstał w VII w. p.n.e.
3) Języki Nowego Testamentu to:
4) W "Torze" nie znajduje się:
5) Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
6) Według prawdy potwierdzonej naukowo Mojżesz jest jednym z autorów ksiąg Starego Testamentu.
7)
Uzupełnij zdanie.
Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
8) Wyraz ewangelia dosłownie oznacza
9) Księga Rodzaju nosi też nazwę Genesis.
10)
Przypowieść to biblijne przysłowie

Powiązane z testem: