Test z lektury szkolnej

Biblia

Opis testu

Sprawdzian z Biblii dla liceum. Sprawdź swoją znajomość Pisma Świętego.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Biblia znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Biblia jest świętą księgą dwóch religii.
Jakich ?
Pytanie 2:
Co oznacza słowo foedus
Pytanie 3:
Jak nazywane jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu?
Pytanie 4:
Jak inaczej nazywa się Księgę Rodzaju?
Pytanie 5:
Do Pięcioksięgu Mojżeszowego NIE należą:
Pytanie 6:
Księgi prorocze pisali:
Pytanie 7:
Jaką ilość psalmów zawiera Psałterz Dawidów?
Pytanie 8:
Komu przypisuje się autorstwo Pieśni nad Pieśniami?
Pytanie 9:
Hebrajskie słowo kohelet, oznacza:
Pytanie 10:
Z ilu pism składa się Nowy Testament?
Pytanie 11:
Jeździec zasiadający na białym koniu, w Apokalipsie świętego Jana symbolizuje:
Pytanie 12:
Symbolem Chrystusa jest:
Pytanie 13:
Historia czyjego rodu przedstawiona jest w Biblii ?
Pytanie 14:
Kto napisał inspirowaną Biblią "Boską komedię" ?
Pytanie 15:
Co oznacza sentencja "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"?