Biblia, Test z Lektury

Sprawdź znajomość Pisma Świętego. Test maturalny z lektury szkolnej. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biblia"

1) Biblia jest świętą księgą dwóch religii.
Jakich ?
2) Co oznacza słowo foedus
3) Jak nazywane jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu?
4) Jak inaczej nazywa się Księgę Rodzaju?
5) Do Pięcioksięgu Mojżeszowego NIE należą:
6) Księgi prorocze pisali:
7) Jaką ilość psalmów zawiera Psałterz Dawidów?
8) Komu przypisuje się autorstwo Pieśni nad Pieśniami?
9) Hebrajskie słowo kohelet, oznacza:
10) Z ilu pism składa się Nowy Testament?
11) Jeździec zasiadający na białym koniu, w Apokalipsie świętego Jana symbolizuje:
12) Symbolem Chrystusa jest:
13) Historia czyjego rodu przedstawiona jest w Biblii ?
14) Kto napisał inspirowaną Biblią "Boską komedię" ?
15) Co oznacza sentencja "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"?