Biblia - przekłady, Test z Lektury

Biblia, przekłady Biblii. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biblia - przekłady"

1) ,,Dzieło 6 dni" to inaczej
2) Stworzenie z niczego (łac.)
3) Jahwe to
4) Szamajin, jedno z określeń Boga w Biblii, oznacza
5) ,,Adonaj" oznacza
6) Liczba ksiąg Starego Testamentu uznawana przez protestantów to
7) Ks. Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa tworzą
8) Która Ewangelia jest najmłodsza?
9) Trzy języki, w których powstały oryginalne teksty Biblii, to
10) Najdawniejszy przekład ST na język grecki to
11) Wulgata to przekład autorstwa świętego
12) Najstarszy z polskich przekładów psalmów to
13) Psałterz puławski obecnie znajduje się w
14) Trójjęzyczny jest psałterz
15) Który psałterz został dedykowany Piotrowi Myszkowskiemu?
16) Pierwsza Biblia wydana drukiem po polsku to Biblia
17) Szymon Budny, pisarz i teolog ariański, odpowiedzialny jest za przekład zwany Biblią
18) W średniowieczu dominującą interpretacją Biblii była interpretacja
19) Biblijny utwór poetycki o charakterze modlitewno- hymnicznym to
20) ,,Marność nad marnościami i wszystko marność" to po łacinie
21) Objawienie Boże to
22) Poczucie stałości, stabilności, solidności, pewności, mocy określa hebrajskie słowo
23) Szir Haszirim to po polsku
24) Interpretując naturalistycznie Pieśń nad Pieśniami, Othomar Keel powołał się na analogię z poezją
25) Religijnie Pieśni nad Pieśniami interpretowali
26) Orygenes widział w Pieśni nad Pieśniami relację
27) Liczby mogące symbolizować pełnię
28) Kto sprzedał swoje prawo pierworództwa za miskę soczewicy?
29) Czyjej niewinności dowiódł Daniel?
30) Córka Herodiady.