Ewangelia wg św. Łukasza, Test z Lektury

Nowy testament, Ewangelia. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 96 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ewangelia wg św. Łukasza"

1) Do kogo bezpośrednio adresowana jest ta Ewangelia?
2) Jak nazywał się ojciec Jana Chrzciciela?
3) Z czyjego oddziału był Zachariasz?
4) Z czyjego rodu była Elżbieta?
5) Jakimi słowami anioł powitał Zachariasza?
6) Jak nazywał się anioł, który zwiastował narodzenie Jana?
7) Ile miesięcy ukrywała ciążę Elżbieta?
8) W którym miesiącu ciąży Elżbiety zostało zwiastowane narodzenie Jezusa?
9) Jakimi słowami anioł przywitał Maryję?
10) Jakimi słowami Elżbieta powitała Maryję?
11) Jakimi słowami zaczyna się "Magnificat"?
12) Ile miesięcy Maryja pozostała u Elżbiety?
13) Którego dnia rodzice przyszli obrzezać Jana?
14) Jakimi słowami zaczyna się pochwalny hymn Zachariasza po obrzezaniu Jana?
15) Jak nazywał się wielkorządca Syrii gdy urodził się Jezus?
16) Ile wynosiła 'ofiara ubogich'?
17) Jak nazywał się starzec który wyczekiwał przyjścia Mesjasza?
18) Jakimi słowami zaczął swą mowę Symeon po zobaczeniu Jezusa?
19) Czyją córką była prorokini Anna?
20) Z jakie pokolenia była prorokini Anna?
21) Ile lat miała prorokini Anna?
22) Ile lat miał Jezus gdy został odnaleziony w świątyni?
23) W którym roku rządów Tyberiusza Cezara zaczął nauczać Jan?
24) Kto był tetrarchą Galilei?
25) Kto był namiestnikiem Judei?
26) Co radził Jan tłumom pytającym co czynić?
27) Co Jan radził czynić celnikom?
28) Co Jan radził czynić żołnierzom?
29) Jak nazywała się żona brata Heroda?
30) Co odpowiedział Jezus na pierwsze kuszenie?
31) Co odparł Jezus na drugie kuszenie?
32) Co odpowiedział Jezus po trzecim kuszeniu?
33) Jak długo "niebo pozostawało zamknięte" za czasów Eliasza?
34) Gdzie mieszkała wdowa do której Eliasz został posłany?
35) Jak nazywał się trędowaty który został oczyszczony przez Eliasza?
36) Gdzie Jezus uzdrowił pierwszego opętanego?
37) Na co cierpiała teściowa Szymona?
38) Dlaczego Jezus zabraniał mówić duchom?
39) Gdzie Jezus głosił słowo po opuszczeniu Kafarnaum?
40) Z łodzi na którym jeziorze Jezus nauczał tłumy?
41) Ile łodzi napełnił cudowny połów ryb?
42) Co Jezus odpowiedział na słowa trędowatego "jeśli zechcesz możesz mnie oczyścić"?
43) Jak nazywał się celnik powołany przez Jezusa?
44) Co odpowiedział Jezus na zarzuty ucztowania z celnikami?
45) Jak brzmiał przydomek Szymona?
46) Czyim bratem był Andrzej?
47) Czyim synem był Jakub?
48) Co stanie się gdy niewidomy będzie prowadził niewidomego?
49) Skąd pochodził setnik którego sługę uzdrowił Jezus?
50) Skąd pochodził wskrzeszony młodzieniec?
51) Jakim olejkiem namaszczała stopy Jezusa jawnogrzesznica?
52) Ile winni byli w przypowieści dwaj dłużnicy?
53) Czyją żoną była Joanna?
54) Co stało się z ziarnami które padły na drogę?
55) Co stało się z ziarnem które padły na skałę?
56) Co stało się z ziarnem które padły między ciernie?
57) Jaki plon wydało ziarno które padło na żyzną ziemię?
58) Kto jest matką i braćmi Jezusa?
59) Jakimi słowami zawołali Jezusa uczniowie podczas burzy na jeziorze?
60) Do jakiego kraju, leżącego naprzeciw Galilei przepłynęli uczniowie po burzy na jeziorze?
61) Jak nazywał się przełożony świątyni który prosił Jezusa o uzdrowienie córki?
62) Na co cierpiała kobieta która dotknęła szaty Jezusa?
63) Co powiedział Jezus do wskrzeszonej dziewczynki?
64) Ile było chlebów i ryb podczas pierwszego ich rozmnożenia?
65) Ilu mężczyzn było podczas pierwszego rozmnożenia chleba?
66) Ile dni po naukach Jezus udał się na górę gdzie doszło do przemienienia?
67) Kogo widzieli z Jezusem uczniowie podczas przemienienia?
68) Dokąd zmierzał Jezus gdy nie został przyjęty do samarytańskiego miasta?
69) Ile uczniów wyznaczył Jezus, by rozesłać ich do wszystkich miast gdzie zamierzał się udać?
70) Jakie miasta 'gdyby działy się w nich cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły'?
71) Dokąd, z Jeruzalem schodził człowiek z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie?
72) Kto pierwszy minął na pół umarłego człowieka?
73) Kto drugi minął na pół umarłego człowieka?
74) Ile denarów dał miłosierny Samarytanin gospodarzowi?
75) Jak nazywała się siostra Marty?
76) Czego zamiast chleba nie poda ojciec, synowi?
77) Czego zamiast ryby nie poda ojciec, synowi?
78) Czego zamiast jajka nie poda ojciec, synowi?
79) Czyją mocą wg niektórych Jezus wyrzucał złe duchy?
80) Jaki jedyny znak zostanie dany 'plemieniu przewrotnemu'?
i 16 innych...

Powiązane z testem:

Test: Ewangelia wg św. Marka

Język polski, Lektury szkolne

Test: Ewangelia wg. św. Mateusza

Język polski, Lektury szkolne