Fiszki

Biblia zagadnienia

Test w formie fiszek Test związany z zagadnieniami Biblii
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2507 razy
Greckie słowo biblia oznacza "księgi"
Prawda
Fałsz
Prawda
Pięcioksiąg Mojżesza powstał w VII w. p.n.e.
Prawda
Fałsz
Fałsz
Języki Nowego Testamentu to:
grecki i aramejski
grecki i hebrajski
hebrajski i aramejski
grecki i aramejski
W "Torze" nie znajduje się:
Księga Hioba
Pieśń nad Pieśniami
Apokalipsa św. Jana
Apokalipsa św. Jana
Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
vanitas vanitatum
Według prawdy potwierdzonej naukowo Mojżesz jest jednym z autorów ksiąg Starego Testamentu.
fałsz
prawda
fałsz

Uzupełnij zdanie.
Łaciński odpowiednik frazy "marność nad marnościami" to
vanitas vanitatum
Wyraz ewangelia dosłownie oznacza
dobrą nowinę
Księga Rodzaju nosi też nazwę Genesis.
Fałsz
Prawda
Prawda

Przypowieść to biblijne przysłowie
Fałsz
prawda
Fałsz

Powiązane tematy

#biblia

Inne tryby