Test niesklasyfikowane

Cytaty Iz, Łk, Dz

Test z cytatów z biblii
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1494 razy