Integracja Europejska 1, test z WOSu

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej. Test maturalny z WOSu. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Integracja Europejska 1"

1) Wymień ojców UE (oddzielaj spacją, alfabetycznie wg imion):
2) "Określa ogólne wytyczne polityki UE, wyznacza kierunki rozwoju organizacji, koordynuje politykę zagraniczną państw członkowskich oraz zajmuje stanowisko wobec najważniejszych problemów światowych, podejmuje decyzje dotyczące porzyjęcia nowych członków i stowarzyszenia". O kompetencjach jakiej instytucji UE mowa?
3) Gdzie znajduje się główna siedziba Rady Unii Europejskiej?
4) Jak nazywa się obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego?
5) Ilu sędziów wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości?
6) Na jakich dwóch najważniejszych zasadach opiera się ustrój instytucjonalny UE?
7) Jaki organ UE jest odpowiedzialny za stabilność euro?
8) "Jednym z celów Unii jest wyrównywanie poziomu życia na jej obszarze, głównie przez środki z zakresu polityki regionalnej, strukturalnej, społecznej, rolnej i zatrudnienia". Głównymi instrumentami wykorzystywanymi do osiągnięcia tych celów są:
9) Jakie znasz koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej? (alfabetycznie)
10) Amerykański sekretarz stanu w latach 1947-49, twórca planu pomocy dla Europy. Podaj imię i nazwisko.
11) W którym roku weszły w życie Traktaty rzymskie?
12) Jakie państwa weszły do UE w 2004 roku? (alfabetycznie, oddzielaj spacją)
13) Rozwiń skróty:

EWG
Euratom
EWWiS
14) Kto był pomysłodawcą pojednania francusko-niemieckiego?