Pytania i odpowiedzi

Kalendarium integracji europejskiej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 3569 razy
Pytanie 1
Wejście w życie Europejskiego Systemu Walutowego.
13 marca 1979 r.
Pytanie 2
Podpisanie Traktatu nicejskiego nowelizującego Traktat o Unii Europejskiej oraz traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską. Zadaniem tego dokumentu było przygotowanie UE do poszerzenia o 10 nowych państw.
26 lutego 2001 r.
Pytanie 3
Podpisania Traktatu o fuzji organów wykonawczych Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG i Euratomu). Układ ten wszedł w życie 1 lipca 1967 roku.
8 kwietnia 1965 r.
Pytanie 4
Wtedy wyłączną walutą obowiązującą w 12 państwach członkowskich stało się euro. Od tej daty rozpoczął pracę Konwent Europejski, którego zadaniem jest przygotowanie Konstytucji UE.
28 lutego 2002 r.
Pytanie 5
Do Wspólnot Europejskich wstępują Hiszpania i Portugalia.
1 stycznia 1986 r.
Pytanie 6
Weszło w życie porozumienie wykonawcze z Schengen, do którego przystąpiły wszystkie państwa członkowskie Unii z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii.
26 marca 1995 r.
Pytanie 7
W Maastricht w Holandii został podpisany Traktat o UE, który powołał do życia Unię Europejską, opartą na 3 głównych filarach: gospodarczym, spraw zagranicznych i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
7 lutego 1992 r.
Pytanie 8
Wejście w życie traktatu amsterdamskiego.
1 maja 1999 r.
Pytanie 9
Podpisano Traktat lizboński, który utrzymywał najważniejsze postanowienia Traktatu konstytucyjnego.
13 grudnia 2007 r.
Pytanie 10
Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman ogłosił plan współpracy francusko-niemieckiej w dwóch najważniejszych w tamtym czasie sektorach gospodarczych: węgla i stali. Ten plan stał się podstawą powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
9 maja 1950 r.
Pytanie 11
Odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
7-10 czerwca 1979 r.
Pytanie 12
W Atenach podpisano Traktat akcesyjny pomiędzy UE i 10 nowymi państwami członkowskimi: Cyprem, Czechami, Estonią, Węgrami, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją i Słowenią.
16 kwietnia 2003 r.
Pytanie 13
W Amsterdamie podpisany został traktat reformujący Unię Europejską (tzw. Traktat amsterdamski).
2 października 1997 r.
Pytanie 14
Zjednoczenie Niemiec, co spowodowało włączenie obszaru byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Wspólnot Europejskich.
3 października 1990 r.
Pytanie 15
Wejście w życie Traktatu z Maastricht.
1 listopada 1993 r.
Pytanie 16
Przystąpienie do UE 10 nowych państw: Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii.
1 maja 2004 r.
Pytanie 17
Został utworzony Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
1 czerwca 1998 r.
Pytanie 18
Nastąpiło pogłębienie europejskiej współpracy gospodarczej. Na mocy podpisanych traktatów tego dnia zostały powołane do życia Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom).
25 marca 1957 r.
Pytanie 19
Przystąpienie Grecji do Wspólnot Europejskich.
1 stycznia 1981 r.
Pytanie 20
6 państw członkowskich Wspólnot Europejskich utworzyło unię celną ze wspólną taryfą wobec państw trzecich.
1 lipca 1968 r.