Test, WOS: Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.

Poziom: Matura

Rozpocznij test

Udostępnij

Statystyki testu

Yachman

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście