Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje, test z WOSu

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej. Test maturalny z WOSu.

WOS. Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA
Ocena:4 - 3 głosów

Pytania zawarte w teście