Pytania i odpowiedzi

Odrodzenie na ziemiach polskich

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2543 razy
Pytanie 1
Który wiek określa się mianem "złotego wieku w dziejach Polski"?
XVI
Pytanie 2
Uzupełnij zdanie.
Pierwszym pełnym tłumaczeniem Biblii na język polski była wydana w
1599
roku
Biblia Wujka
.
Pytanie 3
Z jakich warstw społecznych wywodzili się paziowie?
znanych, bogatych rodów
Pytanie 4
W którym roku przybyła do Polski królowa Bona?
w 1518 r.
Pytanie 5
Jak nazywają się zdobione tkaniny służące do dekorowania ścian zamkowych komnat?
arrasy
Pytanie 6
Kto kierował pracami przy budowie kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu?
Bartłomiej Berrecci
Pytanie 7
Kto był pierwszym polskim pisarzem tworzącym w ojczystym języku?
Mikołaj Rej
Pytanie 8
W którym z miast Mikołaj Kopernik prowadził swoje obserwacje astronomiczne?
we Fromborku
Pytanie 9
Kto jako pierwszy do obserwacji ciał niebieskich wykorzystał teleskop?
Galileo Galilei
Pytanie 10
Jakich odkryć dokonał Mikołaj Kopernik.
Ziemia i planety poruszają się wokół Słońca
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Układ geocentryczny zakłada, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca.
Fałsz
Zygmunt I Stary był dobrze wykształconym władcą, który znał kilka języków.
Prawda
Autorem "O poprawie Rzeczypospolitej" jest Mikołaj Rej.
Fałsz
Jakub Wujek był wybitnym polskim malarzem okresu oświecenia.
Fałsz
Królowa Bona sprowadziła do Rzeczpospolitej nieznane wcześniej warzywa takie jak por, seler czy szpinak.
Prawda
Pytanie 12
Połącz datę z wydarzeniem
1519 r.
rozpoczęcie budowy kaplicy Zygmuntowskiej
1543 r.
publikacja dzieła "O obrotach sfer niebieskich"
1569 r.
śmierć Mikołaja Reja
1584 r.
śmierć Jana Kochanowskiego
Pytanie 13
Kiedy po raz pierwszy rozbrzmiał dźwięk dzwonu "Zygmunt"?
13 lipca 1521 roku
Pytanie 14
Jaka była rola paziów?
Znali obyczaje dworskie i służyli
królowej i królowi
.
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Galileusz odkrył plamy na Słońcu i góry na Księżycu.
Prawda
Przy opracowywaniu swojej teorii, Mikołaj Kopernik często używał teleskopu.
Fałsz
Za autora teorii geocentrycznej uważa się Ptolemeusza.
Prawda
Mikołaj Kopernik prowadził obserwacje astronomiczne przez 25 lat.
Prawda
Zamek wawelski przebudowano w renesansowym stylu za panowania Zygmunta II Augusta.
Fałsz