Folwark zwierzęcy, Test z Lektury

Test ze znajomości lektury "Folwark zwierzęcy" Georga Orwella Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Folwark zwierzęcy"

1) W jakim kraju dzieje się akcja utworu?
2) Folwark należał do:
3) Kto wygłosił przemówienie dotyczące złego traktowania zwierząt w folwarku?
4) Po jakim czasie od zebrania Major zdechł?
5) Które zwierzęta przejęły przywództwo nad działalnością konspiracyjno-przewrotową?
6) Gdzie był pan Jones gdy zwierzęta przejęły władzę?
7) Zasady nowego prządku w Folwarku zwierzęcym zapisano na:
8) Po przejęciu władzy ogłoszono rozpoczęcie "kursów zwalczania analfabetyzmu". Czy zwierzęta łatwo nauczyły się czytać?
9) Na czele władzy stanął:
10) Organizowaniem komitetów w folwarku zajął się:
11) Aparat policyjny świnie stworzyły:
12) Kiedy miała miejsce bitwa pod Oborą?
13) Kto był zwycięzcą bitwy pod Oborą?
14) Jaki plan miał Snowball na poprawienie losu zwierząt?
15) Po kłótni Napoleona i Snowballa
16) Gdzie po wygranych przez Napoleona wyborach przeniosły się świnie?
17) Osoba odpowiedzialna za handel ze zwierzętami to pan
18) Zawalenie się wiatraka przypisywano działaniom
19) Gdy Boxer zachorował, Napoleon wysłał go do:
20) Kto był odpowiedzialny za propagandę w folwarku?
21) Czy świnie wraz z upływem czasu upodobniły się do ludzi tak, że nie można się było zorientować kto jest kim?
22) Czy narrator w utworze jest wszechwiedzący?
23) Upodobnienie cech zwierząt do ludzi w utworze to?
24) Czy "Folwark zwierzęcy" jest parabolą?
25) W którym roku wydano książkę?